فهرست


  بهار ۱۳۹۶ سه شنبه 30 خرداد 1396
1 تولید نانوسلولز باکتریایی و بررسی انرژی سطح به روش کروماتوگرافی گازی معکوس nm-241
2 ساخت و بهینه سازی نانوذرات لیتیوم تترا بورات آلاییده با مس به روش احتراقی جهت استفاده در آشکار سازی پرتو گاما nm-246
3 تزریق نانو ذرات مغناطیسی FeTiO3 در لایه های نشردهنده نور و انتقال دهنده حفره در دیودهای نورگسیل آلی و مطالعه اثر آن بر عملکرد دیود nm-259
4 مطالعه خواص هندسی،پایداری و الکترونی هتروفولرن های SiH20-mXm X N,P,As, m1,2,5,10,20 با استفاده از نظریه تابعیت چگالی nm-252
5 سنتز نانوذرات اکسیدروی جهت تخریب فوتوکاتالیستی رنگدانه متیلاورانژ تحت تابش نور فرابنفش nm-274
6 ساخت نانو تحربک گر/حسگر الکتریکی بر پایه نانو لوله های کربنی عمودی جهت ایجاد تحریک الکترومغناطیسی بر روی سلولهای سرطان ریه و سنجش همزمان اثرات بر حیات سلولها nm-227
7 مطالعه تجربی میزان سختی و استحکام خمشی کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده توسط درصدهای متفاوت وزنی فازهای ZrO2و نانو ذرات SiC با استفاده از روش اسپارک پلاسما سینترینگSPS nm-352
8 افزایش سیگنال مگنتو اپتیکی کر در ساختارTa/Cu/Ni/Co×2/Ta به ‎وسیله‎ی تشدید پلاسمون‎های سطحی جایگزیده نانو ذرات طلا برای کاربرد حسگری nm-292
9 ساخت و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی الکترود شمارنده آلیاژی Pt1-xNix جهت کاربرد در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای nm-306