فهرست

طراحی و مشخصه یابی بیوسنسورDNA گیاهی بر پایه نانو ذرات کربن

نشریه: سال سوم -شماره4- زمستان 1395 - مقاله 3   صفحات :  209 تا 215کد مقاله:
nm-237

مولفین:
محمد تقی احمدی
بهار مشگین قلم: پژوهشکده نانو فناوری - دانشگاه ارومیه
مهدی امنیت طلب: پژوهشکده نانو فناوری - دانشگاه ارومیه
راضیه شیدایی پور دیزجی: پژوهشکده نانو فناوری - دانشگاه ارومیه


چکیده مقاله:

نانوذرات رایج‌ترین عناصر در فناوری نانو هستند و خواص جالب ‌توجه آنها منجر به کاربردهای بسیار متنوع آنها در صنایع شیمیایی، پزشکی و دارویی ، الکترونیک و کشاورزی شده‌است. از بین نانو ذرات مختلف میتوان به نانولوله‌های کربنی و نانوذرات طلا اشاره کرد که به علت خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردشان، ازجمله نسبت سطح به حجم بالا، کاربردهای مختلفی در زیست حسگرها را بر عهده دارند. دراین مقاله از نانو ذرات کربنی که به روش تخلیه قوس الکتریکی بین دو الکترود فلزی رشد داده شده‌اند برای تشخیص الکترو شیمیایی DNA گیاهی استفاده شده است.


Article's English abstract:

Nanoparticles as a common material have been used in nanotechnology and their interesting properties lead to variety of applications in the technological areas such as chemical industry, medical science, electronics and agriculture. Carbon nanotubes and gold nanoparticles have been focused among the different nanoparticles due to their unique physical and chemical features such as high surface to volume ratio which cause them to have various analytical applications in Biosensors. In this paper, carbon nanoparticles are grown between two metallic electrodes by using pulsed arc discharge method then are used to electro-chemical detection of vegetal DNA.


کلید واژگان:
حسگر،حسگرزیستی DNA گیاهی ، نانو ذرات کربنی

English Keywords:
Carbon Nano particle. ، Vegetal DNA biosensor ، Sensor

منابع:

English References:
[?]. Mohanty SP, Kougianos E, et al. Biosensors: ATutorial Review. Dept of Comp. Scienceفایل مقاله
تعداد بازدید: 1068
تعداد دریافت فایل مقاله : 40طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورکطراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک